zero
top
logo Vatika Shakti Peeth
Gayatri Mantra
Get the Flash Player to see this rotator.Evening Aarti Maa GayatriJayati Jaya Gayatri Maataa
Jayati Jaya Gayatri Maataa


Aadi Shakti Tum Alakh Niranjana
Jaga Paalana Kartri (Ma Jaga Paalana Kartri)
Duhkha Shoka Bhaya Klesha
Kalaha Daaridrya Dainya Haratri. (Jayati Jaya Gayatri Maataa)


Brahma Rupini Pranat Paalini
Jagad Dhaatru Umbay
Bhava Bhaya Haari Jana Hitakari
Sukhada Jagadumbay .(Jayati Jaya Gayatri Maataa)


Bhaya Haarini Bhava Taarini Anaghay
Aja Aananda Raashi
Avikaari Aghaari Avichalita
Amalay Avinaashi. (Jayati Jaya Gayatri Maataa)


Kaamdhenu Sata Chita Anandaa
Jaya Gangaa Geetaa
Savitaaki Shaashwati Shakti
Tum Saavitri Sitaa. (Jayati Jaya Gayatri Maataa)


Rig Yaju Saama Atharva Pranayini
Pranava Mahaa Mahimay
Kundalini Sahasraar Sushumnaa
Shobhaa Guna Garimay. (Jayati Jaya Gayatri Maataa)


Swaahaa Swadhaa Shachi Brahmaani
Raadhaa Rudraani
Jaya Sata Roopa Vaani Vidyaa
Kamalaa Kalyaani. (Jayati Jaya Gayatri Maataa)


Janani Hum Hain Deena Heena
Duhkha Daaridrya Kay Ghayray
Yadyapi Kutila Kaputa
Tau Baalaka Hai Taray. (Jayati Jaya Gayatri Maataa)


Sneha Sami Karuna Maya Maataa
Charan Sharana Lijai
Bilakh Rahay Hum Shishu Suta Teray
Dayaa Drashti Kijai. (Jayati Jaya Gayatri Maataa)


Kaama Krodha Mada Lobha
Dambha Durbhaava Dwesha Hariye
Shuddhi Buddhi Nishpaapa
Hradaya Muna Ko Pavitra Kariye. (Jayati Jaya Gayatri Maataa)


Tum Samartha Saba Bhanti Tarini
Tushti Pushti Tratta
Sat Marag Par Hamen Chalao
Jo Hai Sukhdata.
Jayati Jaya Gayatri Maataa
Jayati Jaya Gayatri Maataa

 

mashal
mashal